Értéktár


Eseménysorozat: Helyi és környékbeli csoportok, klubok, szakkörök, intézmények, személyek részére bemutatkozási lehetőségek biztosítása önálló programok keretében. A mai fiatalok sok problémával találják szembe magukat, melyek egyrészt a családi szocializációból eredő személyiségkárosodás, a kóros deviáns minták, családi rendszerhatások. Másrészt a társadalmi körülmények hatásai sem elhanyagolhatók: a kortárs csoportok, a szekták szerepe, a stressz, a munkanélküliség. A terhelt családban élő gyermekeknél különösen, de az ifjúság körében általánosan is gondot okoz az adekvát érzelmi kifejezés, a szociális készségek alacsony szintje. A legtöbb hátrányos helyzetű fiatal gátlásokkal küzd, nehéz a lakótelepi, iskolai beilleszkedésük, kiközösítettek, kirekesztettek lehetnek. A fiatalok ’fekete bárányok’ az iskolában. Minősítésük oka a szubkulturális stíluselemek viselete, öltözködésük, viselkedésük. Minősítésük előbb-utóbb teljessé válik, hiszen belekeverednek különböző rendbontásokba. A különböző ’balhék’ elkövetői végül is hasonló ’más’-ok, deviánsok lesznek. Az iskolai közösségek kirekesztik őket, hiszen felnőttkoruk elérése után ’nem kötelező’ iskolába járni. Eltanácsolják őket és megindulnak a lejtőn. Ezeknek a gyerekeknek a családi hátterük anyagilag és érzelmileg is igen szegény, viszont nagyon igénylik a szeretetet és a törődést Egyesületünk a gyerekekkel, fiatalokkal való kapcsolata során megtanulta, hogy a hozzájuk fordulókat támogatni kell, hogy véghez tudják vinni egyéni beilleszkedésüket egy olyan helyzetben, melyhez eddig még nem alkalmazkodtak. (Pl. családi háttér mássága a cigány gyermekeknél). Nagyon fontos, hogy a gyermekek problémáját úgy értsék meg, ahogyan az bennük felmerül. Mindent meg kell tenni, hogy egyénileg kibontakozhassanak. Az idők folyamán szép lassan sikerül a munkába az érintett családokat is bevonni, így sokkal nagyobb hatásfokot érnek el, mintha csak a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznának. Egyesületünk a fiatalok és a gyermekek aktív közreműködésével valósítja meg tevékenységeit. A csoport összetartozását erősítik a közös együttlétek, s a közösségi szellem növelésében nagy jelentősége van e tevékenységnek. Fejlődésükben elért eredményeik vonzóerőként hatnak szűkebb-tágabb környezetükben lévő társaikra, ezáltal az általunk működtetett közösség egyre bővül. A program során rendszeres sikerélményben részesülnek, fejlődik kommunikációs és beilleszkedési képességük. Kitartásuk, koncentrációjuk erősödik, melyek hasznukra lesznek személyiségük pozitívabbá alakulásában. A siker és kitartás későbbiekben a tanulási képességeket is erősíti, javulnak az iskolai eredmények. Az általunk szervezett programok nagyon fontos lépése az egymás iránti tolerancia tanulása, mely csak integrált programok szervezésével érhető el (fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű gyermekek együtt). A közösség tehát nem homogén, s fejlődésének fontos lépcsőfoka az együttes tevékenység, program. Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00385

Bejegyzések

FELHÍVÁS ÉRTÉKTÁR 2018. I. FÉLÉV

2018. I. félévében is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi csoportoknak, kluboknak, szakköröknek az Értéktár program keretében.

Tovább

Érték-Tár 2017.05.12.:

2017.05.12. Téma: Érték Tár címen szerveztük meg programunkat. Ahol betekintést nyerhettek a fiatalabb generációk is a népi hagyományok fontosságának megőrzésében. Népviselettel, népi játékokkal ismerkedhettünk meg, valamint azt is láthattuk és kipróbálhattuk, hogy elődeink hogy töltötték az időt, pl. kukorica morzsolás.

Tovább

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Hajdúszováti Hagyományőrző Turisztikai Egyesületnél
EFOP-1.3.5-16-2016-00385

Széchenyi 2020 ESZA információs blokk